Masz pytania?

Może już na nie odpowiedzieliśmy...

Masz pytania?

Może już na nie odpowiedzieliśmy...

FAQ

czyli najczęściej zadawane pytania...

Swoje zajęcia w naszym Centrum możesz rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego albo wakacji 🙂 Tylko Ty decydujesz czy zajęcia wystartują we wrześniu czy w lutym albo czy do swojej matury zaczniesz się przygotowywać w klasie maturalnej czy już w II klasie szkoły średniej. Rzecz jasna im szybciej zaczniesz swoje zajęcia tym większa szansa na lepszy wynik – na kartkówce, sprawdzianie, egzaminu VIII-klasisty czy maturze!

Ilość godzin w Twoim kursie albo korepetycjach zależy od tego jak znacznej pomocy potrzebujesz, czego oczekujesz od swoich zajęć oraz ile czasu możesz na nie poświęcić. W jednym roku szkolnym kursy indywidualne naszych Uczniów trwają od 10 do 80 h zegarowych, rozpiętość jest zatem spora. Niemniej możesz przyjąć, że najczęściej zajęcia odbywają się raz w  tygodniu i trwają od 60 do 120 minut. 

Jesteśmy w stanie udzielić korepetycji na poziomie V-VIII klasy szkoły podstawowej oraz I-III klasy szkoły średniej. Przygotowanie do egzaminu VIII-klasisty oraz matury na obu poziomach rozszerzenia też nie stanowi dla nas problemu 🙂 Jesteśmy też w stanie pomóc Ci, jeżeli rozważasz start w konkursie albo olimpiadzie przedmiotowej na poziomie szkoły podstawowej albo średniej. 

Twój kurs albo korepetycje będzie rzecz jasna prowadziła jeden z naszych nauczycieli. Dokładne informacje na ich temat znajdziesz w zakładce “Zespół” w której możesz wybrać naszą kadrę w Twoim mieście. To osoby różniące się od siebie, ale mające kilka cech wspólnych. Przede wszystkim są bardzo dobrzy w tym co robią, czyli w uczeniu swoich przedmiotów. Są również pasjonatami, za którymi stoi solidna wiedza fachowa poparta często tytułami naukowymi oraz najwyższymi stopniami awansu zawodowego. Nieskromnie powiemy, że naszej kadry dydaktycznej nie powstydziłyby się najlepsze szkoły w Twoim mieście…

Tak, co do zasady staramy się aby Twój kurs przez cały czas jego trwania prowadziła jedna i ta sama osoba. Dzięki temu pozna Cię lepiej i będzie w stanie ocenić postępy Twej nauki w czasie. Jednocześnie jednak, jeżeli w toku kursu nauczyciel prowadzący Cię rozczaruje albo będziesz chciał go zmienić – nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zrobić. To my jesteśmy dla Ciebie, a nie na odwrót!

Tak, niemniej prosimy wówczas o kontakt i lojalnie informujemy, że Twój kurs może wystartować po kilku (2-4) tygodniach, bowiem najpierw musimy znaleźć odpowiedniego nauczyciela, który przejdzie nasz proces rekrutacji. Bez wątpienia jednak nie jest to niemożliwe 🙂

Twoje zajęcia – niezależnie od poziomu nauczania – wystartują rzecz jasna od kontaktu z naszym Centrum. Ustalimy na tym I etapie w jakie dni możesz mieć zajęcia, co Cię dokładnie interesujesz i w czym potrzebujesz pomocy. W II etapie spotkasz się z naszym nauczycielem prowadzącym na lekcji diagnostycznej. W jej toku będziesz mieć okazję nauczyciela prowadzącego, a on będzie mógł sprawdzić Twój stan wiedzy. W III etapie posyłamy na Twego maila podsumowanie lekcji diagnostycznej oraz proponowany z naszej strony kształt kursu z dokładną ilością godzin, harmonogramem zajęć oraz finalną wersją umowy. Tylko od Ciebie zależy czy przejdziemy do etapu IV, czyli startu Twojego kursu 🙂 

Lekcja diagnostyczna to bezpłatna lekcja trwająca od 60 do 120 minut, od której rozpoczyna się każdy z naszych kursów. Niezależnie od tego czy wybierasz zajęcia on-line czy u siebie w domu, Twoje zajęcia wystartują od takiej właśnie lekcji. Masz na niej okazać poznać nauczyciela prowadzącego, zobaczyć jak Ci się  z nim pracuje i czy chcesz kontynuować z nim swoją naukę. Nawet jeżeli nie zdecydujesz się na kontynuację kursu – nie ponosisz za lekcję diagnostyczną żadnych kosztów. W roku szkolnym 2018/2019 średnio 9 na 10 Uczniów decydowało się po takiej lekcji na rozpoczęcie kursu w naszym Centrum. 

W pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że w Historiconie mówiąc “godzina” mówimy o godzinie zegarowej (60 minut), a NIE godzinie lekcyjnej (45 minut). Po drugie – koszt godziny Twoich zajęć zależy od formy zajęć (on-line albo z dojazdem nauczyciela do Twego domu), przedmiotu który wybierzesz oraz miasta w którym mieszkasz. Ceny 60 minut zajęć wahają się od 75 zł do 119 zł. Wszelkie szczegóły znajdziesz w zakładce “Cennik“.

Wszystko tak naprawdę zależy w tym przypadku od: ceny za 60 minut zajęć oraz długości trwania kursu. Wartość Twojego kursu to wynik mnożenia stawki godzinowej oraz właśnie ilości godzin Twego kursu. Dodajmy – NIE ponosisz żadnych dodatkowych kosztów poza wynikiem mnożenia tych dwóch liczb. Podajmy przykład: Twój kurs będzie trwał 20 h zegarowych i zamierzasz przeprowadzić go on-line (koszt 75 zł/h). Pomnóżmy: 20 h x 75 zł/h = 1500 zł. Wartość takiego kursu to zatem 1500 zł 🙂 

Zdecydowanie tak! Jest to najczęściej wybierany przez naszych Uczniów tryb płatności. Jak to wygląda w praktyce? Rozbijamy wartość Twojego kursu na tyle rat, ile miesięcy trwa kurs i dzielimy je po równo zaokrąglając wartość jednej z rat. Jeżeli zatem Twój kurs będzie trwał 8 miesięcy – płatność za niego możesz spokojnie rozbić na 8 rat. Wszelkie płatności prosimy zawsze realizuj przelewem bankowym. Numer konta i wszelkie dane do przelewu będą się znajdowały w naszej umowie. 

Co do zasady nie pełnimy roli “straży pożarnej”, to znaczy nie pomagamy w toku 1-2 lekcji przygotować się do sprawdzianu czy kartkówki. Stawiamy zdecydowanie na regularne spotkania i długotrwałą współpracę, czyli taką, która ma najlepszy wpływ na Twoją wiedzę, oceny czy przygotowanie do olimpiady, egzaminu VIII-klasisty albo matury. 

Tak, jak najbardziej jest taka możliwość. Jeżeli jesteś chory albo z przyczyn losowych musisz odwołać zajęcia – wówczas jak najbardziej możemy je przełożyć na inny termin. Zwracamy jednak Twoją uwagę, że liczbę takich odwołanych zajęć określa dokładnie nasza umowa, tak samo jak sposób w jaki powinieneś poinformować nas o tym fakcie. Jeżeli przekroczysz limit zajęć, które możesz odwołać z umowy, wówczas nauczyciel prowadzący nie ma obowiązku odrabiać owych lekcji. Prosimy pamiętaj o tym. Jest to również dodatkowa motywacja do regularnego (a tym samym efektywnego!) udziału w zajęciach. 

Tak, jak najbardziej istnieje taka możliwość. Umowa, którą zawrzemy standardowo zawiera 30-dniowy okres wypowiedzenia, jak również dokładnie określa formę owego wypowiedzenia. Jeżeli sobie życzysz ów okres możemy skrócić do 21, 14 albo nawet 7 dni. Z naszej strony nie stanowi to żadnego problemu. 

Jeżeli masz inne pytania - pisz śmiało!

Masz inne pytania?

Chcesz się skontaktować?