mgr Renata Kurek

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku matematyka. Od 29 lat pracuje jako nauczyciel matematyki w szkole średniej. Ma również doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi. Czynnie pełni funkcję egzaminatora maturalnego, co w znacznym stopniu pomaga jej w dobrym przygotowaniu swoich Uczniów do matury zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Ogromne doświadczenie w pracy nauczyło ją wyrozumiałości, cierpliwości i wytrwałości w tłumaczeniu tych samych zagadnień z kilku różnych perspektyw. Buduje pozytywne relacje z Uczniami, dostosowuje tempo i tryb pracy do ich indywidualnych potrzeb. Przekazuje swoją wiedzę w sposób uporządkowany i zrozumiały. Uważa, że podstawą dobrego opanowania zagadnień matematycznych jest systematyczna praca oraz duża ilość rozwiązanych zadań. Prywatnie interesuje się ogrodnictwem. Może przyjść Ci z pomocą w toku lekcji zdalnych (on-line).