dr Mariusz Chołody

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie Filologii Polskiej oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej od 2009 roku. Redaktor oraz autor kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych na łamach czasopism fachowych; debiutował w 1999 roku, a od 2005 roku publikuje systematyczne. Jest nauczycielem mianowanym oraz posiada uprawnienia egzaminatora maturalnego OKE. Spod jego skrzydeł wyszli laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz wielu laureatów konkursów przedmiotowych. Od kilku lat pracuje w jednym z najlepszych poznańskich liceów ogólnokształcących. Jak mawia sam o sobie, „pracuję zawsze z pasją!”. Zajęcia z nim to tak naprawdę wędrówka po zawiłym i przebogatym świecie literatury oraz języka polskiego, w której pełni rolę doskonałego przewodnika. Jednocześnie dzięki wieloletniemu doświadczeniu pedagogicznemu przygotowuje szalenie skutecznie do matury z języka polskiego na obu poziomach rozszerzenia. Uwielbia nie tylko jazdę na rowerze czy rozgrywki „najlepszej ligi piłkarskiej na świecie” – Primera División, ale także podróże, szczególnie do krajów Ameryki Łacińskiej.