mgr Maria Aleszczyk

Absolwentka poznańskiej Dwójki, a od 1979 r. – magister geografii, który to tytuł zdobyła na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nieustannie się dokształca, a w 2001 r. zdobyła uprawnienia egzaminatora maturalnego. Jak sama twierdzi – interesuje się geografią od V klasy szkoły podstawowej, a zamiast czytać w liceum różne romansidła czytała opracowania o innych krajach. Nieprzerwanie od 1981 r. jest czynną nauczycielką geografii, posiada zatem ogromne doświadczenie zawodowe. Niektórzy nazywają ją „człowiekiem-legendą”. W toku lekcji stawia nade wszystko na aktywizację swoich Uczniów, zadając im sporo pytań, ale też na szeroką skalę wykorzystuje prezentacje multimedialne oraz testy czy sprawdziany własnego autorstwa. Jest wymagająca – zarówno od siebie, jak i od Uczniów. Ceni zdrową dyscyplinę na zajęciach, ale „bez przesady”. Za punkt honoru stawia sobie udzielenie odpowiedzi na każde, merytoryczne pytanie swoich Uczniów. Pani Maria to nauczycielka nieszablonowa, z pasją, „z pazurem”, która przygotuje Cię bardzo dobrze do sprawdzianu czy egzaminu maturalnego. Prywatnie wielka fanka dobrej literatury i podróży – od Ameryki Południowej po Irkucję! Może pomóc Ci na terenie Poznania oraz on-line.