mgr Marcin Szmidt

W 2001 r. zdobyłem tytuł magistra historii na UAM w Poznaniu, a trzy lata później - tytuł magistra sztuki muzycznej na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od 2000 r. jestem związany z poznańską oświatą pracując jako nauczyciel historii oraz WOS-u, a od 2007 r. jestem także czynnym egzaminatorem maturalnym OKE z obu nauczanych przez siebie przedmiotów. W toku swej kariery uzyskałem najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli tytuł nauczyciela dyplomowanego. Pracę w szkole łączę z zamiłowaniem do muzyki – zwłaszcza organowej. Podobno jestem niespokojnym duchem - lubiącym uczyć i się uczyć. Ukończyłem liczne studia podyplomowe, kursy związane z przedsiębiorczością oraz doradztwem zawodowym. Byłem także koordynatorem licznych projektów edukacyjnych i organizatorem zajęć dodatkowych z zakresu historii najnowszej we współpracy z IPN. Staram się maksymalnie angażować w to o robię – być może dlatego moi Uczniowie odnosili rozliczne sukcesy w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach. Jestem również autorem artykułów w czasopismach oświatowych „ Uczyć lepiej” i „Głos nauczycielski”. Od pewnego czasu pełnię też obowiązki wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej. Z dumą mogę też powiedzieć, że kilkukrotnie zostałem nagrodzony przez samorządy uczniowskie tytułami „Nauczyciela Roku” oraz „Najciekawszego Nauczyciela”. Prowadząc zajęcia chciałbym nauczyć myślenia historycznego, rozumienia zjawisk i nie dokonywania pochopnych ocen osób i wydarzeń, gdyż „ nic nie jest takie, jakim się wydaje” (Henning Mankell ), a jednocześnie - „historia jest równie lekka jak jednostkowe życie ludzkie, lekka jak puch, jak unoszący się kurz, jak to, czego jutro już nie będzie” ( Milan Kundera). Prywatnie jestem miłośnikiem literatury Remigiusza Mroza i zagadnień ekonomicznych.