mgr Marcin Bernas

Ukończyłem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku geografia, specjalność hydrologia meteorologia i klimatologia oraz biologię ze specjalnością ekologia i zarządzanie zasobami przyrody. W nauczaniu wykorzystuje spojrzenie holistyczne na środowisko przyrodnicze, co bardzo ułatwianie mi wyjaśnianie zagadnień geograficznych, które mają charakter interdyscyplinarny. Cenie sobie kontakt z młodzieżą, uważam że właściwe relacje i podejście nauczyciela do ucznia to połowa sukcesu edukacyjnego. Staram się być dla ucznia przewodnikiem, wprowadzając go w niezwykły świat geografii, a nie tylko wyrocznią mówiąca jak powinno być. W pracy często wykorzystuje metody aktywizujące w połączeniu z technikami IT, ponieważ zaangażowanie ucznia w proces dydaktyczny i czerpanie z cyfrowego świata to klucz do udanej i ciekawej lekcji. Jestem autorem publikowanych scenariuszy lekcji, autorskich zajęć terenowych prowadzonych w Przemęckim Parku Krajobrazowym oraz wielu materiałów dydaktycznych. Od kiedy jestem nauczycielem przygotowuje klasy rozszerzające geografie do matury, jestem również egzaminatorem OKE. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, szczególnie do miejsc mniej znanych oraz czytać książki podróżnicze i powieści grozy. Może pomóc Ci na terenie Poznania oraz on-line.