mgr Maciej Drobnik

Uzyskał tytuł magistra historii ze specjalnością pedagogiczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2004 roku. Krótko później pomyślnie ukończył także Studia Podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Nieprzerwanie od 2005 roku pracuje jako nauczyciel historii w poznańskich liceach, które plasują się w czołówce rankingu organizowanego przez magazyn Perspektywy. Od 2016 roku na pokładzie Historiconu! Zajęcia z nim to przekazywanie wiedzy potrzebnej na maturze w sposób zajmujący, często z użyciem prezentacji multimedialnych oraz okraszone anegdotami o obyczajach władczyń i władców. W toku zajęć poświęca sporo uwagi na kwestie związane z pracą ze źródłami czy – zwłaszcza! – z pisaniem eseju, który często jest zaniedbywany w poznańskich szkołach średnich. Dzięki temu, jego Uczniowie na maturze zdobywają wyniki znacznie przewyższające średnie dla kraju. Prywatnie pasjonat modelarstwa plastikowego oraz historii wojskowości XX wieku.