mgr Karol Jankowski

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu na kierunku Matematyka z przygotowaniem pedagogicznym. W latach 2005-2013 odbył studia podyplomowe oraz liczne kursy doskonalące dla nauczycieli min.: z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Swoją karierę pedagogiczną rozpoczął w 2005 roku osiągając w jej toku niemałe sukcesy, co zaowocowało zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego w 2013 roku. Doświadczenie pracy w szkole potrafi przenieść na grunt zajęć indywidualnych. Potrafi szybko zdiagnozować przyczynę trudności Ucznia i udzielić pomocy w nadrobieniu luk w wiedzy i umiejętnościach matematycznych, które często mają źródło we wcześniejszych etapach edukacji. Swoim Podopiecznym przekaże przede wszystkim taką wiedzę, która będzie im przydatna przy rozwiązywaniu arkusza maturalnego, ale też wskaże na takie miejsca, które tylko z pozoru wydają się łatwe. Uważa, że podstawą zrozumienia matematyki jest dobra motywacja i systematyczna praca Ucznia. Prywatnie posiada wiele zainteresowań. Lubi grać w piłkę siatkową, przeczytać dobrą książkę, spędzać czas na łonie przyrody. Może pomóc Ci na terenie Poznania oraz on-line.