dr Karol Gierszewski

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Matematyki i Informatyki. Swoją wiedzę matematyczną w toku studiów magisterskich pogłębiał również w latach 2008-2009 na Università degli Studi w Genui we Włoszech. W 2014 roku ukończył studia doktoranckie w swej macierzystej szkole wyższej. Obecnie pełni obowiązki wykładowcy na tejże Uczelni. Uczestnik kilkunastu konferencji naukowych organizowanych przez m.in. Uniwersytet Jagielloński czy University of Oxford. Od 2009 roku ze sporymi sukcesami przygotowuje indywidualnie Uczniów do matury z Królowej Nauk na obu poziomach rozszerzenia. Prowadząc zajęcia, zdecydowanie przedkłada praktykę nad teorię, co sprawia, że jego Uczniowie uczą się matematyki przede wszystkim poprzez rozwiązywanie zadań. Zachęca ich do samodzielnego szukania nieszablonowych rozwiązań problemów matematycznych. Ma ogromne pokłady cierpliwości. Dzięki swemu doświadczeniu jest w stanie wytłumaczyć każdy problem, z jakim przyjdzie mierzyć się jego uczniom. Prywatnie lubi fantastykę – nie tylko naukową. Może pomóc Ci na terenie Poznania oraz on-line.