dr Joanna Kałużna

W 2011 roku ukończyłam studia na kierunku politologia prowadzonym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W 2016 roku na tym samym Wydziale uzyskałam stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Jestem wykładowczynią na WNPiD UAM oraz prowadzę zajęcia m.in.: z zakresu systemu politycznego RP czy też Partii i systemów partyjnych. Swoją szczerą pasję dydaktyczną dzielę z zainteresowaniami naukowymi ogniskującymi wokół pamięci zbiorowej oraz polityki historycznej.  Chciałabym, abyś przygotowanie do matury z WOS-u traktował jako kurs wszechstronnie rozwijający. Jestem nastawiona na dialog, który w odróżnieniu od „wykucia na blachę” treści repetytoriów, umożliwi Ci w pełni świadome zrozumienie materiału wymaganego przez zapisy podstawy programowej. To z czym zapewne masz największe trudności, czyli zagadnienia prawne staram się przedstawić w sposób przystępny, zachęcę Cię do dyskusji o poszczególnych doktrynach politycznych, nauczę jak zdobytą wiedzę wykorzystać w trakcie pisania esejów.  Ja prywatnie? Miłośniczka psów i podróży, podczas których azymut niemal zawsze wskazuje wschód.