mgr Grażyna Tarnowska

W 1990 roku zostałam absolwentką Wydziału Biologii UAM z tytułem magistra. Jestem nauczycielem dyplomowanym, czynnym egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu maturalnego z biologii. Nauczanie to moja pasja, odkrywanie przed Uczniami tajemnic biologii komórki czy zawiłości genetyki to przyjemność, a największą satysfakcją jest usłyszeć od ucznia „już wiem!”. Uczniów traktuję po partnersku, jednak bez taryfy ulgowej. Wśród moich Podopiecznych są laureaci Konkursów Biologicznych, uczestnicy Olimpiad i konkursów specjalistycznych (np. neurobiologicznego organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński). W pracy szczególny nacisk kładę na zrozumienie omawianych zagadnień wykazanie zależności i wzajemnych powiązań, kształtując holistyczne podejście do przedmiotu. Prywatnie? Wielka miłośniczka psów, kotów i innych stworzeń.