mgr Emilia Słomińska

Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej UAM, absolwentka tej samej Uczelni na kierunku filologia polska oraz Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego. Uczestniczka licznych konferencji i sesji naukowych w najważniejszych ośrodkach akademickich Polski, autorka artykułów naukowych, popularnonaukowych i recenzji. Od 2001 roku z powodzeniem przygotowuje indywidualnie swoich Uczniów do matury z języka polskiego. Zajęcia z nią mają charakter przede wszystkim konwersatorium, a dopiero później wykładu. Zachęca swoich Uczniów do jak najczęstszego zabierania głosu na temat literatury pięknej, postrzegania jej w kontekście całości kultury danej epoki oraz do konfrontowania dzieł pisarzy i poetów polskich z twórcami europejskimi. Wszystko to, jak również wieloletnie doświadczanie w przygotowywaniu do matury, sprawia, iż jej Uczniowie osiągają bardzo wysokie oceny na egzaminie maturalnym, często o wiele wyższe niż średnia dla Poznania czy Polski. Prywatnie wielka pasjonatka opery barokowej i klasycznej.