mgr Dariusz Lipiec

Od ponad 30 lat udziela korepetycji z matematyki. Najpierw swoim koleżankom i kolegom na studiach, później także innym zainteresowanym. Cechą podstawową jego zajęć jest indywidualne podejście do każdego ucznia oraz pełna wzajemnego szacunku relacja korepetytor – uczeń. Matematyka wymaga systematycznego podnoszenia umiejętności. Przeskoczenie jakiegoś elementu powoduje, że dalszy etap nauki staje się niezrozumiały. Pracując więc z uczniem nie tylko tłumaczy bieżące problemy czy zadania, ale przede wszystkim buduje solidną bazę, by wszystkie omawiane kwestie stawały się jasne i logicznie wynikały z posiadanej wiedzy. Prowadzi głównie korepetycje on-line wykorzystując komunikatory internetowe oraz ogólnodostępne, interaktywne tablice. Wykorzystywane narzędzia są bezpłatne i intuicyjne. Specjalista od ekonometrii. Pierwsze magisterium zdobył w 1991 roku, dołożył do tego drugi fakultet magisterski z ekonomii i licencjat z informatyki. Od początku kariery zawodowej zajmował się analizami oraz modelami matematycznymi wykorzystywanymi w ekonomii, marketingu i logistyce. Prywatnie lubi historię, zabytki i podróże. W wolnym czasie programuje w Pythonie i C#.