dr hab. inż. Daria Wieczorek

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Towaroznawstwo. Obecnie pracuje na etacie naukowo-dydaktycznym na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego, obcując na co dzień z chemią. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskała w 2017 r., wskazując jako osiągnięcie naukowe monografię i cykl publikacji związanych z syntezą, właściwościami i możliwością wykorzystania surfaktantów sulfobetainowych. Posiada uprawnienia i wieloletnie doświadczenie dydaktyczne na etapie kształcenia w szkole średniej i wyższej. Jej praca naukowa dotyczy syntezy nowych związków powierzchniowo czynnych, zatem opiera się na prowadzeniu eksperymentu z wykorzystaniem zarówno przysłowiowej „zlewki” jak i nowoczesnej aparatury badawczej. Posiada wszechstronne doświadczenie laboratoryjne, ale też dydaktyczne. Zajęcia z nią to nie tylko ogromna dawka wiedzy merytorycznej, ale też wzorowo wręcz uporządkowane i usystematyzowane lekcje, na których to Ty jesteś na pierwszym miejscu. Pomimo wykształcenia ścisłego p. Daria będzie do Ciebie podchodziła jak do Człowieka, któremu należy pomóc. W toku zajęć często podkreśla praktyczne wykorzystanie przemian chemicznych oraz zastosowanie substancji chemicznych w życiu codziennym. Nie faworyzuje żadnej z metod nauczania, stawiając na indywidualne podejścia do Słuchacza, czyli do Ciebie! Uwielbia spacery, a w wolnych chwilach zajmuje się quillingiem.