mgr Barbara Ochowicz

W 1995r. uzyskałam tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a sześć lat później ukończyłam Podyplomowe Studium Filologii Polskiej na tejże uczelni. Od tego czasu systematycznie pogłębiam wiedzę i umiejętności na kursach i warsztatach, organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Dzielę się również doświadczeniami z innymi polonistami, publikując teksty metodyczne na platformie e-learningowej. Od 2002 r. jestem egzaminatorką OKE  w zakresie matury. Stała działalność w komisji, połączona z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w liceum i technikum, daje mi spore doświadczenie w przygotowaniu Uczniów do egzaminu dojrzałości. Cieszę się, że moi Abiturienci zdobywają wyniki na miarę swoich możliwości zarówno z matury na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Uważam, że źródłem ich sukcesów jest dopasowany do indywidualnych potrzeb plan działań i jego konsekwentna realizacja. Prywatnie jestem żoną i matką, szczycę się tym, że mam duże poczucie humoru i niewyczerpane pokłady cierpliwości. Moją ulubioną rozrywką jest czytanie dobrych książek, np. tomików wierszy Julii Hartwig albo powieści Wiesława Myśliwskiego.