mgr Artur Adamski

W 2000 r. zdobył tytuł magistra historii na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Ciągle jednak był głodny wiedzy i w 2004 oraz 2007 r. ukończył Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej oraz Podyplomowe Studium Politologii i Historii Najnowszej. Możesz być zatem pewny jego sporej wiedzy merytorycznej, tak z dziedziny historii, jak i WOS-u. Ponadto, nieprzerwanie od 2002 r. naucza obu tych przedmiotów na poziomie szkoły gimnazjalnej i średniej. Posiada zatem nie tylko rozległą wiedzę merytoryczną, ale też kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu. Idźmy jednak dalej! Pan Artur jest bardzo daleki od bycia znudzonym swoją pracą belfrem, który będzie Cię uczył tylko dat i formułek. Nic z tych rzeczy! Będzie za to tak prowadził zajęcia, abyś zrozumiał dane zagadnienie – jego przyczyny i następstwa. Nieważne czy będzie to struktura ustroju Szwajcarii czy historia wojny w byłej Jugosławii – lekcja będzie nakierowana na Ciebie. Co więcej, wiedza będzie starannie selekcjonowana pod kątem Twego sprawdzianu lub egzaminu maturalnego. Lekcje z p. Arturem to naprawdę świetny wybór! Jego pasje? Politologia oraz historia i kultura byłego obszaru ZSRR. Jest również licencjonowanym przewodnikiem miejskim na miasto Poznań. W toku wycieczek po mieście zapoznaje Uczniów, ale też i turystów z przeszłością miasta, osobami oraz ciekawostkami naszego Civitas Posnaniensis.