mgr Anna Szewczyk

Zdobyła tytuł magistra matematyki ze specjalnością pedagogiczną na Uniwersytecie Szczecińskim w 1996 roku. W latach 2005-2006 ukończyła kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Karierę pedagogiczną rozpoczęła w 1995 roku. W 2008 roku ukończyła szkolenie na egzaminatora OKE z zakresu egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej.  Dwa lata później zdobyła także uprawnienia egzaminatora OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki. Przygotowując swoich Uczniów do egzaminów w pierwszej kolejności tłumaczy im zagadnienia teoretyczne danego działu matematyki, a następnie krok po kroku rozwiązuje z nimi kolejne zadania systematycznie podnosząc poprzeczkę. Bez wątpienia wymaga wiele – nie tylko od Uczniów, ale przede wszystkim od siebie co skutkuje tym, że jej zajęcia są doskonale opracowane merytorycznie i uporządkowane. Jako osoba pełna energii, ale też nauczyciel z powołania potrafi swoich Uczniów skutecznie przygotować do matury, a z matematyki zdjąć odium „tego strasznego przedmiotu”. W czasie wolnym uprawia rozliczne sporty min.: jeździ na nartach oraz wędruje po górach. Jej wielką pasją jest również origami. Pani Anna Szewczyk może Ci pomóc w toku lekcji zdalnych (on-line).