mgr Agnieszka Zaborowska

W 1997 r. ukończyła studia i uzyskała tytuł magistra na kierunku filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Natomiast w 2015 r. ukończyła studia podyplomowe z logopedii w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Nie tylko posiada sporą wiedzą merytoryczną, ale też ogromne doświadczenie w nauczaniu, bowiem nieprzerwanie od 1999 r. uczy języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Posiada też trzyletnie doświadczenie w nauczaniu dorosłych. W latach 2008-2015 była egzaminatorem OKE w zakresie sprawdzania matury z j. polskiego, a od 2005 r. - z ramienia OKE sprawdza egzamin gimnazjalny z tego przedmiotu. W 2018 r. odbyła szkolenie w zakresie sprawdzania egzaminu ósmoklasisty i otrzymała uprawnienia do sprawdzania tego egzaminu. A zatem, posiada sporą wiedzę połączoną z dużym doświadczeniem praktycznym, wie, jak przygotować uczniów do egzaminu. Pani Agnieszka z dużą życzliwością, ale też z ogromnym spokojem wytłumaczy trudne zagadnienia. Twierdzi, iż każdy może napisać dobrą rozprawkę, pod warunkiem, że podejmie trud pisania. Jest wymagającym nauczycielem, nie udowadnia jednak uczniowi jego niewiedzy, pracuje tak, by pokazać, że on wiele potrafi. Prywatnie? Osoba o otwartym umyśle, mama dwóch zwariowanych córek, kochająca malarstwo, zwłaszcza niderlandzkie z XVII wieku oraz dzieła impresjonistów. Na co dzień uprawia sport.