dr Agnieszka Urbańska – Motyka

Uzyskała tytuł magistra matematyki w 1993  r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Dzięki nieprzeciętnym zdolnościom w toku studiów w roku 1991 uzyskała stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Swoją dalszą karierę naukową związała z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, gdzie w 2004 r. uzyskała tytuł doktora matematyki. Swoją karierę dydaktyczną rozpoczęła w 1994 roku. Od 2008 r. jest czynnym egzaminatorem OKE  w ramach egzaminu maturalnego z matematyki, a od 2013 roku pracuje w jednym z najlepszych poznańskich liceów jako nauczyciel kontraktowy. Zajęcia z nią to ogromna dawka wiedzy przekazana w maksymalnie przystępny sposób! To również czas starannie uporządkowany, w którym każde zadanie ma swoje miejsce i sens. Decydując się na zajęcia z panią Agnieszką wybierzesz nauczyciela o anielskiej cierpliwości, który będzie tłumaczył meandry matematyki do skutku. Pamiętaj jednak, że wymaga wiele nie tylko od siebie, ale będzie też wymagała wiele od Ciebie. Czy warto? Prosty przykład - w roku szkolnym 2015/2016 jedna z jej Uczennic zdobyła 98% na maturze podstawowej z matematyki i nie jest ona odosobnionym przypadkiem 🙂 W czasie wolnym lubi przeczytać dobrą książkę oraz uprawiać turystykę rowerową, a dnia nie wyobraża sobie bez małej czarnej z mleczkiem! Jest w stanie pomóc Ci na terenie Poznania oraz w toku lekcji zdalnych (on-line).